Примери на поставена внатрешна изолација

Во прилог ви претставуваме дел од решенијата кои се однесуваат на поставување на внатрешна изолација која претходи на изведбата на ѕидните и подни решенија од палетата на Мараци.

© Smart Studio. All rights reserved. "POWERED BY TIKTAK AUDIO"
mk_MKMK